45804044
post@lovforum.no
  • Lovforum ser på flere sider av saken.

    Våre fagområder er Arv-og familie, Eiendomsrett, Arbeidsrett, Forvalting (NAV), Etterforskning, Journalistikk m.fl.

Nettverk av fagkompetanse
Siden 2004

Vi er lokalisert i Oslo og yter/formidler bistand innenfor flere fagområder, vesentlig på Øst- Vest- og Sørlandet. Dette gjelder juridisk bistand, ikke nødvendigvis avgrenset til de fagområder som er trukket spesielt frem på denne nettsiden. Tilbudet omfatter både rådgivnings-/konsulentbistand, med behov for spesiell kompetanse. Et etter hvert velutviklet nettverk, gjør det mulig, mot et mindre formidlings-honorar, å kunne finne frem til lokal prosessuell kompetanse der du oppholder deg.

I utgangspunktet legger vi vekt på å kunne løse sakene selv, med sterk vektlegging på å komme frem til en løsning uten behov for rettslig behandling, men det kan det også vil være behov for å finne frem til egnet prosessuell bistand, også dette mot et honorar for formidling. Vi forsøker kontinuerlig å utvikle/fornye vårt nettverk, så vel med juridisk som annen kompetanse, blant annet med økonomisk kyndighet.

Ved å benytte kontaktskjemaet tilknyttet det fagområde der du trenger hjelp, alternativt ved å ta telefonisk kontakt, vil du innen 24 timer kunne påregne en tilbakemelding. Det er viktig for oss at du allerede innledningsvis forklarer problemstillingen. Dette gjør det enklere for oss å kunne skjønne hva slags bistand du trenger. Det kan hende problemstillingen er såpass sammensatt at vi må be deg utdype detaljene via mail eller sms.