45804044
terje.finsrud@gmail.com

Lovforum Blogg

Aktuelle juridiske problemstillinger

Vitneførsel – Jensensaken

Riksadvokatens vitneførsel i saken som har dominert i media de siste månedene, kan ha vært uheldig og «førende» for juryen.

Politiet i Asker og Bærum kom med et lite heldig tilbud til Cappelen – noe vitnet etter det jeg husker karakteriserte som noe ubetenksomt.

Videre ble prosjektet på nasjonalt basis bagatellisert som ubetydelig. Dette til tross for den betydning det kan ha hatt for Jensens arbeidsoppgaver. Dette til tross for at det kanskje utløste Jensens relevante arbeidsoppgaver.

Tiltalebeslutningen skal jo forsvares. Noe må ofres.

Leave a Comment