45804044
post@lovforum.no

Priser

Oversikt over priser

Pris etter avtale, med sikte på at den enkelte skal kunne oppleve det som overkommelig å be om den hjelpen man har behov for, innenfor de skisserte fagområder.

Før man iverksetter bistand innenfor de fagområdene som et nevnt i oversikten, vil det regelmessig være behov for et a-kontobeløp.

Prisen utgjør i utgangspunktet kr. 1.500,- pr time eks mva.

Det koster imidlertid ingen ting å ta kontakt, fortelle om hva du trenger bistand til. Det er viktig at du forklarer dette mest mulig presist, idet videre arbeide kostnadsberegnes . Du får en umiddelbar tilbakemelding om din sak er verd å arbeide videre med, senest innen 24 timer. Det kan ta litt lengre tid ved offentlige høytider. Du kan selvfølgelig ikke påregne noen garanti for et positivt resultat.

Ved formidling til advokat, om ønskelig lokal, best mulig egnet til å ta seg av dine problemstillinger, beregnes et gebyr, kr.1.000,- eks mva. En slik formidling innebærer ikke at vi slipper tak i deg – vi vil påse at din sak følges opp tilpasset dine og våre forventninger.

Etterforskningsoppdrag betales etter avtale, for den enkelte med priser som oppleves overkommelige. Det tilbys, av kapasitetshensyn i mindre grad slik bistand på selvstendig grunnlag, med mindre dette kan inngå som en nødvendig del av det enkelte oppdrag.

Er det noe du ønsker et offentlig søkelys på via pressen eller andre media, står vi til tjeneste.