45804044
post@lovforum.no

Fagområder

Klikk på fagområdene for utfyllende informasjon.

Forvaltningsrett

Forvaltningsrett

Vi sitter med god erfaring i forvaltningsrett, både i statlig, kommunal og fylkeskommunal sammenheng og kan hjelpe deg med klager i forhold til forvaltningsvedtak. Et forvaltningsvedtak  kan gjelde et stort spekter av forhold som griper inn i din rettslige situasjon i samfunnet.

Det fattes forvaltningsvedtak i så vel statlig, som kommunal og fylkeskommunal forvaltning, samt innenfor en lang rekke andre etater forvaltet av det offentlige. Forvaltningsretten griper også inn i behandlingen av førerkortsaker og saker etter straffegjennomføringsloven.

Du vil ha rett til innsyn i dokumenter som gjelder deg -og  bør også være oppmerksom på forvaltningens veiledningsplikt – og plikt til at saken er så godt opplyst som mulig før vedtak fattes.

I brorparten av forvaltningssaker, gjelder særlige bestemmelser om forhåndsvarsling.

Ta gjerne kontakt med oss dersom du skulle ha behov for veiledning eller hjelp i forhold til det offentlige.