45804044
post@lovforum.no

Fagområder

Klikk på fagområdene for utfyllende informasjon.

NAV og forvaltning

NAV og forvaltning

Som eksempel på en forvaltningssak, kan blant annet nevnes vedtak i NAV – vedrørende dine rettigheter i svært mange sammenhenger. Som pensjon, trygd – i forhold til arbeidslivet osv.