45804044
post@lovforum.no

Fagområder

Klikk på fagområdene for utfyllende informasjon.

Erstatningsrett

Erstatningsrett

Du kan få bistand i enhver sammenheng – fra søknad om voldsoffererstatning, blant annet utløst av overgrep fra privatperson, stat eller kommune, til erstatningskrav i andre mulige sammenhenger, blant annet eiendomsrettslige.

Vi gjør oppmerksom på at saker som gjelder ærekrenkelse nå er flyttet fra straffeloven til lov om skadeserstatning.

Om du selv skulle være utsatt for et erstatningskrav, eller ønsker å kreve erstatning, så ta kontakt. Det koster aldri noe å spørre.