45804044
post@lovforum.no

Fagområder

Klikk på fagområdene for utfyllende informasjon.

Eiendomsrett

Vi arbeider med det aller meste når det gjelder fast eiendom, slik som byggesaker etter Plan- og bygningsloven, klagesaker, nabotvister, selvfølgelig også overdragelser, utleie av fast eiendom, enhver type tvist som kan oppstå i tilknytning til utleiesaker m.m.

Vi tar også oppdrag i reguleringssaker.

Dessuten kan vi tilby kompetanse innenfor landbruket, med blant annet odelsrett, jordskiftesaker, generasjonsskifte, overdragelse av eiendom, omdisponeringer, mv.

Vi kan tilby kompetanse i enhver eiendomsrettslig sammenheng.