45804044
post@lovforum.no

Fagområder

Klikk på fagområdene for utfyllende informasjon.

Oppsøkende journalistikk

Oppsøkende journalistikk

Vi kan – etter din anmodning – få satt søkelyset på problemstillinger som gjelder deg personlig – eller andre som du opptrer på vegne av. Denne type «gravejournalistikk» kan være egnet i forbindelse med etterforskning.