45804044
terje.finsrud@gmail.com

Lovforum Blogg

Aktuelle juridiske problemstillinger

ORDERUDSAKEN

Privatetterforsker Tore Sandberg utfører et omfattende arbeid i forbindelse med begjæring om gjenopptakelse av Orderudsaken, en av Norges største kriminalgåter i nyere tid. Begjæringen om gjenopptakelse er nylig levert.

Det er foreløpig ikke utpekt noen drapsmann. Som en finurlig rettslig løsning, ble samtlige tiltalte dømt for medvirkning.

Sandberg har opprettet en nettside for saken – www.orderudsaken.no – hvor det også åpnes for tips. Påtalemyndigheten er sedvanlig kritisk til begjæringen om gjenopptakelse. Sannsynligheten for justismord er definitivt tilstedeværende.

Det var en «gårdstvist» i forkant av likvideringene. Stedlig politimester konkluderte, uten nevneverdig begrunnelse, med at tvisten ikke hadde noe med drapene å gjøre.

Eventuelle habilitetsmessige problemstillinger i tilknytning til deler av rettssaken synes ikke å ha vært noe tema.

Heller ikke har det vært mulig å kartlegge om noen skyldte Per Orderuds far penger privat – eller om andre – som ikke opptrådte i gårdstvisten – egentlig var interessert i eiendommen.

«Jugoslavmafia» er nevnt. Er det noen av de tiltalte som kan ha blitt utsatt for noe press før drapene?

Vi må håpe at Tore Sandergs iherdige arbeid bærer frukter

Tags:

Leave a Comment