45804044
terje.finsrud@gmail.com

Lovforum Blogg

Aktuelle juridiske problemstillinger

Nettsiden

Denne nettsiden er en videreføring av den forrige visjonen om å kunne gi brukerne best mulig utbytte av sine besøk på siden, der hensikten gjerne er å få hjelp med et problem, enten direkte herfra, eller gjennom vårt nettverk av praktiserende jurister, spesialister egnet til å kunne finne en løsning på nettopp din sak, blant annet om du skulle oppleve en kamp i motvind i NAV- systemet – eller på andre områder.

Ikke noe problem er for lite til at vi skal kunne se på det.

Velger du å ta kontakt, vil du motta en tilbakemelding innen svært kort tid. Du er den viktigste arkitekten for valg av premissene for en god og hensiktsmessig løsning. Vår oppgave blir å gjøre vårt for å virkeliggjøre løsningen sammen med deg.

Vi har nå også etterforskning og oppsøkende journalistikk på menyen.

Leave a Comment