45804044
terje.finsrud@gmail.com

Lovforum Blogg

Aktuelle juridiske problemstillinger

Kommunalt selvstyre og Statlige pålegg.

Prop. 46 L (2017–2018) Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) Til innholdsfortegnelseKommunal- og moderniseringsdepartementet 5 Kommunalt selvstyre og forholdet til nasjonale myndigheter 5.1 Gjeldende rett 5.1.1 Kommunalt selvstyre Det kommunale selvstyret har lenge vært en del av samfunnsordningen i Norge,…

Coronaviruset

koker vi suppe på en spiker? Kan vi ta sjansen på at svaret er «ja»? Jeg tror ikke det kilde: VGhttps://www.vg.no/nyheter/i/wPmlKA/nrk-korrespondent-i-viruskarantene

USA – DEMOKRATIETS HØYBORG

Trump forsøker å instruere domstolene, via Justisdepartementet. «– Som en fascist fra en mislykket stat Overkjørte aktorene Tirsdag ba aktoratet i saken mot Stone om at den tidligere Trump-rådiveren må dømmes til mellom sju og ni års fengsel. Han er…

TIL BARNETS BESTE….

Jeg fant tilfeldigvis dette blogginnlegget fra Origo (nedlagt) – Et kritisk blikk på barnevernet Jeg har fra tid til annen fulgt noen saker som gjelder barnevern – nå den siste tiden en sak på Hamar. Denne spesielle saken reiser en…

Vitneførsel – Jensensaken

Riksadvokatens vitneførsel i saken som har dominert i media de siste månedene, kan ha vært uheldig og «førende» for juryen. Politiet i Asker og Bærum kom med et lite heldig tilbud til Cappelen – noe vitnet etter det jeg husker…

ORDERUDSAKEN

Privatetterforsker Tore Sandberg utfører et omfattende arbeid i forbindelse med begjæring om gjenopptakelse av Orderudsaken, en av Norges største kriminalgåter i nyere tid. Begjæringen om gjenopptakelse er nylig levert. Det er foreløpig ikke utpekt noen drapsmann. Som en finurlig rettslig…

Nettsiden

Denne nettsiden er en videreføring av den forrige visjonen om å kunne gi brukerne best mulig utbytte av sine besøk på siden, der hensikten gjerne er å få hjelp med et problem, enten direkte herfra, eller gjennom vårt nettverk av…