45804044
post@lovforum.no

Lovforum Blogg

Aktuelle juridiske problemstillinger

«Fattige barn»

En slags omskrivning av fattigdom i Norge et «fattige barn» er en omskriving og omgåelse av faktum. Det er foreldrene som er fattige. Vi skal visstnok bo i et av verdens rikeste land, med gode muligheter for å subsidiere fattige…

Ny arvelov er vedtatt med ikrafttredelse 01.01.21

Økning av pliktdelsarven og justering i tråd med grunnbeløpet (G) I dagens arvelov er 2/3 av arvelaters formue pliktdelsarv. Pliktdelsarv er arv som arvelater ikke kan råde fritt over i testament. Pliktdelsarven skal tilfalle arvelaterens livsarvinger. Den resterende 1/3 kalles…