45804044
post@lovforum.no

Fagområder

Klikk på fagområdene for utfyllende informasjon.

Klikk på elementet for hvert rettsområde for å se mer info om det.

Vi jobber innenfor de fleste juridiske fagområder, der det er viktig å presisere at oppdrag som utløser behov

for advokat-kompetanse, vil bli formidlet til en advokat innenfor vårt nettverk – eller annen egnet advokat som du/dere vil foretrekke.

Ofte vil vi kunne tilby et forberedende arbeid i slike sammenhenger, slik at du/dere eventuelt tilbys en komplett pakkeløsning, advokat inkludert.

Det tilbys bistand innenfor familierett, arverett, alle rettsforhold knyttet til fast eiendom, arbeidsrett, forvaltningsrett og saker i forhold til NAV. Strafferettslige oppdrag vil regelmessig utløse behov for advokathjelp.

Videre tilbyr vi etterforskning, både innenlands og utenlands, samt journalistisk arbeid, gjerne i tilknytning til etterforskning.

Det journalistiske materiale vil bli solgt til aktuelle media – og vil, slik sett, «betale seg selv».

Enkeltindividets rettigheter og forpliktelser i samfunnet er bakteppet for våre visjoner om hvordan vi ønsker å fremstå.

Grunnstammen er derfor basert på et udelt og uforbeholdent menneskerettslig perspektiv.