45804044
terje.finsrud@gmail.com

Archive for Uncategorized

Vitneførsel – Jensensaken

Riksadvokatens vitneførsel i saken som har dominert i media de siste månedene, kan ha vært uheldig og «førende» for juryen. Politiet i Asker og Bærum kom med et lite heldig tilbud til Cappelen – noe vitnet etter det jeg husker…