45804044
terje.finsrud@gmail.com

Archive for Nyhetsblogg

Ny arvelov er vedtatt med ikrafttredelse 01.01.21

Økning av pliktdelsarven og justering i tråd med grunnbeløpet (G) I dagens arvelov er 2/3 av arvelaters formue pliktdelsarv. Pliktdelsarv er arv som arvelater ikke kan råde fritt over i testament. Pliktdelsarven skal tilfalle arvelaterens livsarvinger. Den resterende 1/3 kalles…

Nettsiden

Denne nettsiden er en videreføring av den forrige visjonen om å kunne gi brukerne best mulig utbytte av sine besøk på siden, der hensikten gjerne er å få hjelp med et problem, enten direkte herfra, eller gjennom vårt nettverk av…