45804044
post@lovforum.no

Archive for 29/06/2020

Ny arvelov er vedtatt med ikrafttredelse 01.01.21

Økning av pliktdelsarven og justering i tråd med grunnbeløpet (G) I dagens arvelov er 2/3 av arvelaters formue pliktdelsarv. Pliktdelsarv er arv som arvelater ikke kan råde fritt over i testament. Pliktdelsarven skal tilfalle arvelaterens livsarvinger. Den resterende 1/3 kalles…