45804044
terje.finsrud@gmail.com

Archive for 29/03/2020

Kommunalt selvstyre og Statlige pålegg.

Prop. 46 L (2017–2018) Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) Til innholdsfortegnelseKommunal- og moderniseringsdepartementet 5 Kommunalt selvstyre og forholdet til nasjonale myndigheter 5.1 Gjeldende rett 5.1.1 Kommunalt selvstyre Det kommunale selvstyret har lenge vært en del av samfunnsordningen i Norge,…

Coronaviruset

koker vi suppe på en spiker? Kan vi ta sjansen på at svaret er «ja»? Jeg tror ikke det kilde: VGhttps://www.vg.no/nyheter/i/wPmlKA/nrk-korrespondent-i-viruskarantene