Priser

Oversikt over priser

Pris etter avtale, med sikte på at den enkelte skal kunne oppleve det som overkommelig å be om den hjelpen man har behov for.

Etterforskningsoppdrag betales etter avtale, for den enkelte med priser som oppleves overkommelige.

Mediasaker vil regelmessig bli betalt av kjøper av produktet.