Fagområder

Klikk på fagområdene for utfyllende informasjon.

Erstatningsrett

Erstatningsrett

Du kan få bistand i enhver sammenheng – fra søknad om voldsoffererstatning, blant annet utløst av overgrep fra privatperson, stat eller kommune, til erstatningskrav i andre mulige sammenhenger, blant annet eiendomsrettslige.