Lovforum Blogg

Aktuelle juridiske problemstillinger

Politisk segrering av uføre og pensjonister

Uføre og pensjonister med ikke oppsparte midler, «skånes» ufrivillig for påsketrafikken når denne begynte fredag den 12. april

Trygdeytelsene utbetales nemlig først den 16. april. Uføre og pensjonister skal nok i henhold til Solberg-regjeringens holdning ikke reelt inkluderes i samfunnet.

Solbergs hunger etter makt tilkjennegis tydelig i «abortfrieriet» på bekostning av kvinnens valgrett. «Det utrolige har skjedd» uttrykte Gro H Brundtland nylig. Jeg mener hun særlig la vekt på at det sto en kvinne bak dette sviket.

Leave a Comment