Archive for Uncategorized

Politisk segrering av uføre og pensjonister

Uføre og pensjonister med ikke oppsparte midler, «skånes» ufrivillig for påsketrafikken når denne begynte fredag den 12. april Trygdeytelsene utbetales nemlig først den 16. april. Uføre og pensjonister skal nok i henhold til Solberg-regjeringens holdning ikke reelt inkluderes i samfunnet….

Vitneførsel – Jensensaken

Riksadvokatens vitneførsel i saken som har dominert i media de siste månedene, kan ha vært uheldig og «førende» for juryen. Politiet i Asker og Bærum kom med et lite heldig tilbud til Cappelen – noe vitnet etter det jeg husker…