• Lovforum ser på flere sider av saken.

    Våre fagområder er Arv-og familie, Eiendomsrett, Arbeidsrett, Forvalting (NAV), Etterforskning, Journalistikk m.fl.

Nettverk av fagkompetanse
$100.000.000
Siden 2004

Vi er lokalisert i Oslo og yter bistand innenfor flere fagområder. I denne forbindelse har vi et landsomfattende tilbud på juridisk kompetanse samt annen spesialkompetanse, der målsettingen er å kunne tilrettelegge for lokalkjent hjelp, med et nettverk av advokater og rådgivere.

Fagområdene er mange, med lang erfaring fra så vel strafferett, alle sivile rettsområder, offentlig forvaltning, erstatningssaker forsikringssaker, arbeidsrett, mv – og – ikke minst problemstillinger som regelmessig oppstår i forhold til NAV. Vi tilbyr også etterforskning, samt oppsøkende journalistikk

Ved å fortelle om ditt behov for hjelp, kan du motta en rask tilbakemelding, innen 24 timer. Du kan sende e-post eller benytte kontaktsiden. Du kan selvfølgelig også ringe, om det skulle passe best for deg. Skulle vi ikke få tatt telefonen, vil du bli ringt tilbake.

Prosess

Our Location